bajar

Aquesta legislatura els pescadors de les Illes Balears han rebut prop de 8 milions d’euros en ajuts públics

Enero 16, 2011 por webmaster

En el conjunt de les Illes Balears la inversió pública en matèria de pesca ha estat de 7.913.180 euros, segons va assenyalar la directora general de Pesca de la Conselleria de Presidència, Patricia Arbona, durant la visita que va realitzar el passat dijous a la Confraria de Pescadors d’Eivissa.

Respecte a les inversions fetes a les Pitiüses, va explicar que al llarg de la legislatura els pescadors d’Eivissa s’han beneficiat de prop de 786.200 euros en ajuts cofinançats, majoritàriament, per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i pel Fons Europeu de Pesca (FEP), el nou organisme de fons europeus que ha substituït l’IFOP.

Entre els ajuts atorgats destaquen la línia d’ajuts per a la paralització definitiva dels vaixells pesquers per valor de 333.508 euros, i la mesura d’interès públic, Ports de pesca i lloc de desembarcament, per valor de 186.178 euros, va concretar la directora general.

Arbona també va voler recordar la important inversió que es va fer a la llotja de peix de la Confraria de pescadors amb l’anterior organisme de fons europeus, l’IFOP, destacant que la inversió total va ser de 881.438 euros, dels quals el 50% provenien de fons públics i el 50% del beneficiari, que en aquest cas va ser l’Autoritat Portuària.

Aquesta ajuda, que es va executar durant el 2007 i 2008, va consistir en la rehabilitació global de l’anterior edifici de la Confraria de pescadors.

Respecte al conjunt de les Illes, les línies més importants han estat els ajuts a la paralització definitiva dels vaixells pesquers per valor d’1.710.872 euros, la línia destinada a la inversió a bord del vaixell per valor de 750.567 euros, la de protecció i desenvolupament de la fauna i la flora aquàtica amb un import total d’1.518.037 euros, i la de desenvolupament de nous mercats i campanyes de promoció per valor d’1.080.732 euros.

Les línies d’ajuts en matèria de pesca estan cofinançades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i pel Fons Europeu de Pesca.

Segons l’objectiu de la mesura, els ajuts es classifiquen en:

ADAPTACIÓ DE LA FLOTA:

-Paralització definitiva dels vaixells pesquers: ajuts per a la paralització de l’activitat de pesca d’un vaixell i es materialitza mitjançant el desballestament, l’enfonsament, o la destinació a tasques no pesqueres de caràcter lucratiu o no.

-Paralització temporal: ajut per al cessament temporal de l’activitat pesquera d’un vaixell, per una durada màxima.

-Inversions a bord del vaixell: ajuts per a l’equipament o modernització de vaixells pesquers que millorin la seguretat a bord, les condicions de treball, la higiene, la qualitat dels productes, o el rendiment energètic i la selectivitat, sempre i quan això no augmenti la capacitat pesquera dels vaixells.

MESURES D’INTERÈS PÚBLIC:

-Protecció i desenvolupament de la fauna i la flora aquàtica: ajuts per a la millora del medi ambient aquàtic. Dins aquesta mesura s’inclouen els projectes per executar el seguiment científic de les reserves marines (avaluar el seu estat, conèixer la seva evolució i l’anomenat efecte reserva, etc) i els seguiments dels esculls artificials i de producció que s’han instal·lat al litoral de les nostres illes.

-Ports de pesca i lloc de desembarcament: ajuts per a inversions a ports pesquers existents, públics o privats, que presentin interès per als pescadors com la millora del desembarcament i la transformació en el port; l’abastiment de combustible, gel, aigua i electricitat; o la modernització i ampliació de molls per a la millora de les condicions de seguretat en el moment de l’embarcament o desembarcament.

-Desenvolupament de nous mercats i campanyes de promoció: ajuts a la promoció de productes de pesca, especialment a través de fires com la Fira de la llampuga o la Fira del gerret.

-Operacions pilot: ajuts per a projectes pilot de caràcter experimental amb tècniques de pesca més selectives dirigides a l’adquisició i difusió de nous coneixements tècnics.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

-Publicitat i informació: Publicitar el programa operatiu del FEP. La Direcció General de Pesca ha editat FEP ILLES BALEARS.

AJUDES A LES CONFRARIES DE PESCADORS: Es tracta d’una ajuda anual que sol·liciten les confraries de pescadors per a les despeses originades per les seves activitats ordinàries.

AJUDES A LA FEDERACIÓ BALEAR DE CONFRARIES: Es tracta d’una ajuda directa que es dóna cada any a la Federació per a les seves despeses ordinàries.(Fuente:noticies de pesca balear news)

albacora.org