bajar

Arrenca la Llei de protecció del medi marí.

Enero 7, 2011 por webmaster

Des del passat 31 de desembre entra en vigor la Llei de protecció del medi marí encaminada a buscar una gestió sostenible dels recursos pesquers i l'adaptació al canvi climàtic.

Publicada al Butlletí Oficial de l'Estat, la Llei vol aconseguir un bon estat ambiental del medi marí i "l'eina per assolir-la, és una planificació coherent de les activitats" (llegir BOE).

Entre els seus objectius es troben el de protegir i preservar el medi incloent la seva biodiversitat, evitant el seu deteriorament i recuperant els ecosistemes marins a les zones que s'hagin vist afectades negativament.

A més busca prevenir i reduir els abocaments amb vista a eliminar la contaminació del mar vetllant perquè no es produeixin impactes o riscs greus per a la biodiversitat marina, els ecosistemes o la salut humana.

Aquesta Llei és aplicable a totes les aigües marines inclòs el llit, el subsòl i els recursos naturals sotmesos a sobirania espanyola.

Aquest "marc regulador per garantir el bon estat ambiental" garanteix també la participació de les comunitats en l'elaboració de les estratègies marines en la mesura que afecti les seves competències i en el seguiment de la seva aplicació. (Fuente: Notìcies de Pesca.)

albacora.org