bajar
Promoción y defensa de la figura del pescador de recreo y de los aficionados a la pesca.

Proposta de Llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears

Abril 28, 2010 por webmaster

Aquesta Llei sorgeix davant la necessitat de regular l’activitat pesquera de la nostra Comunitat Autònoma, una activitat oblidada per la legislació balear, que actualment està reglada per una normativa fragmentada i escassa.

L’Avantprojecte de Llei de pesca que presenta el Govern de les Illes Balears és una normativa moderna, adaptada a la realitat de la societat balear, que pretén la protecció del nostre sector pesquer dins un marc de desenvolupament sostenible i de protecció dels recursos marins.

Regula les modalitats de l’activitat pesquera professional, crea un cens tancat per a la modalitat d’arrossegament i estableix un abandonament progressiu dels fons de plataforma fins als 150 metres de profunditat. Així mateix, com a novetat, limita l’esforç d’arrossegament amb un pes màxim de les portes de les embarcacions.

La Llei s’estén en la regulació de la modalitat d’arts menors, atès que és de caràcter artesanal i la més utilitzada i característica de les Illes Balears, emparant i reforçant tot un seguit d’activitats pròpies d’aquesta pràctica tradicional, i definint-ne i regulant-ne totes les arts.

De manera pionera juntament amb Galícia, regula el turisme mariner i el turisme pesquer amb l’objectiu de diversificar l’economia en les zones pesqueres mitjançant el desenvolupament de serveis complementaris que generen llocs de treball i contribueixen a la protecció del medi ambient i al consum dels productes pesquers locals.

Leer: Esborrany de l’Avantprojecte de Llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears

(Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. Darrera actualització: 27/04/2010)

BOLETÍN Nº4. ESPECIAL ATÚN ROJO. EL 18 DE JUNIO LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO RESPONSABLE RECURRE LA ORDEN MINISTERIAL.

Junio 15, 2009 por webmaster

BOLETÍN Nº4. ESPECIAL ATÚN ROJO. EL 18 DE JUNIO LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO RESPONSABLE RECURRE LA ORDEN MINISTERIAL.

RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA, POR LA QUE SE RESERVA UNA CUOTA DE ATÚN ROJO PARA LA PESCA DEPORTIVA Y RECREATIVA.

Junio 11, 2009 por webmaster

RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA, POR LA QUE SE RESERVA UNA CUOTA DE ATÚN ROJO PARA LA PESCA DEPORTIVA Y RECREATIVA.

El Reglamento (CE) 302/2009, del Consejo de 6 de abril de 2009, por el que se establece un Plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico Oriental y el Mediterráneo, se modifica el Reglamento (CE) nº 43/2009 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1559/2007, establece en el Capítulo IV, artículos 12 y 13, las condiciones que regirán la pesca de atún rojo en el contexto de la pesca recreativa y deportiva, respectivamente.

albacora.org