bajar
Promoción y defensa de la figura del pescador de recreo y de los aficionados a la pesca.

Entrega placa conmemorativa a Jaime Bestard.

Noviembre 4, 2010 por webmaster

Entrega placa conmemorativa a Jaime Bestard.En la asamblea ordinaria de ayer, le fue entregada a Jaime Bestard una placa conmemorativa con la leyenda "Con nuestro más sincero agradecimiento por su incondicional colaboración y lealtad a nuestra Asociación".Carlos Cabanes, nuevo subdirector general de Conservación de los Recursos Litorales y Acuicultura.

Octubre 1, 2010 por webmaster

Carlos Cabanes, nuevo subdirector general de Conseración de los Recursos Litorales y Acuicultura.Carlos Cabanes, nuevo subdirector general de Conseración de los Recursos Litorales y Acuicultura. (Fuente:Pesca a Bordo)

Proposta de Llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears

Abril 28, 2010 por webmaster

Aquesta Llei sorgeix davant la necessitat de regular l’activitat pesquera de la nostra Comunitat Autònoma, una activitat oblidada per la legislació balear, que actualment està reglada per una normativa fragmentada i escassa.

L’Avantprojecte de Llei de pesca que presenta el Govern de les Illes Balears és una normativa moderna, adaptada a la realitat de la societat balear, que pretén la protecció del nostre sector pesquer dins un marc de desenvolupament sostenible i de protecció dels recursos marins.

Regula les modalitats de l’activitat pesquera professional, crea un cens tancat per a la modalitat d’arrossegament i estableix un abandonament progressiu dels fons de plataforma fins als 150 metres de profunditat. Així mateix, com a novetat, limita l’esforç d’arrossegament amb un pes màxim de les portes de les embarcacions.

La Llei s’estén en la regulació de la modalitat d’arts menors, atès que és de caràcter artesanal i la més utilitzada i característica de les Illes Balears, emparant i reforçant tot un seguit d’activitats pròpies d’aquesta pràctica tradicional, i definint-ne i regulant-ne totes les arts.

De manera pionera juntament amb Galícia, regula el turisme mariner i el turisme pesquer amb l’objectiu de diversificar l’economia en les zones pesqueres mitjançant el desenvolupament de serveis complementaris que generen llocs de treball i contribueixen a la protecció del medi ambient i al consum dels productes pesquers locals.

Leer: Esborrany de l’Avantprojecte de Llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears

(Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. Darrera actualització: 27/04/2010)

albacora.org