Decret 61/2002, de 19 d’abril, pel qual es modifica el Decret 69/1999, de 4 de juny, que regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear.